An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Werkkostenregeling

Op 1 januari 2011 is de systematiek van de fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen ingrijpend veranderd door de invoering van de zogenaamde werkkostenregeling. Toepassing van dit nieuwe systeem heeft voor alle werkgevers (grote) gevolgen. Vanaf 1 januari 2015 is iedere werkgever verplicht om het systeem van de werkkostenregeling in te voeren.

Wat houdt de werkkostenregeling in?

Het nieuwe systeem houdt in dat vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan werknemers kunnen worden gegeven voor zover het totaalbedrag van deze vergoedingen en verstrekkingen 1,2 % van de fiscale loonsom van de werkgever niet overschrijden. Het surplus is belast tegen 80% eindheffing in de loonheffing, die volledig voor rekening van de werkgever komt. Een uitzondering hierop vormt een aantal gerichte vrijstellingen die ook in het nieuwe systeem nog blijven bestaan (bijvoorbeeld reiskosten, studiekosten, extraterritoriale kosten). Voorbeelden van vergoedingen en verstrekkingen die wel in het forfait van 1,2% vallen zijn de fiets van de zaak, maaltijden in kantines, personeelsfeestjes, kerstpakketten, etc.

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.