Werkkostenregeling en de werkgever

 

Wat betekent de werkkostenregeling voor u als werkgever?

Als werkgever bent u verplicht om per 1 januari 2015 de werkkostenregeling in te voeren. Het oude systeem van vergoedingen en verstrekkingen vervalt dan.

Wat moet u als werkgever nu doen?

1. Inventariseer
Inventariseer alle vergoedingen en verstrekkingen. Deze gegevens vindt u terug in uw boekhouding, het personeelshandboek, individuele arbeidscontracten en aanvullende arbeidsvoorwaarden.

2. Deel de kosten in
Wat valt onder de vrije ruimte, vallen bepaalde vergoedingen of verstrekkingen onder de gerichte vrijstelling of is wellicht een nihil waardering van toepassing? Natuurlijk zijn wij u hierbij graag van dienst. Wij kunnen u assisteren bij de indeling van de kosten maar u ook begeleiden bij het maken van keuzes om werkgeverskosten niet onnodig te laten stijgen, of zelfs te verminderen. U bent immers 80% eindheffing verschuldigd bij een overschrijding van het WKR forfait (1,2% van de totale fiscale loonsom).

3. Richt uw administratie in
Het totale bedrag aan vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers moet uit uw financiële administratie te halen zijn en dat betekent een aanpassing. Vaak staat in de financiële administratie geen btw bij de boekingen voor de vergoedingen en verstrekkingen. U moet dan alsnog de btw toevoegen. Het totale bedrag in uw financiële administratie aan vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen onder de werkkostenregeling moet te koppelen zijn aan het fiscaal loon (kolom 14 van de loonstaat) in uw loonadministratie.

4. Overleg met werknemers en indien aanwezig de ondernemingsraad
Het kan zijn dat u door de werkkostenregeling bestaande arbeidsvoorwaarden moet of wilt aanpassen. In de meeste gevallen is hiervoor toestemming nodig van uw werknemers.
Sluit u een nieuw arbeidscontract af, hou dan alvast rekening met de komst van de werkkostenregeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van onze loonheffingenspecialisten bereikbaar onder de telefoonnummers: +31 88 - 194 82 54 of +31 88 - 194 82 85

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.