An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

HR Advies

WVDB HR Advies is een eigentijdse organisatie die werkt met state of the art web based oplossingen voor salarisverwerking en personeelsbeheer en fungeert als een vertrouwd adviseur in personeelszaken. Het team van Salaris- en HR-adviseurs bestaat uit ruim 20 professionals die maandelijks honderden bedrijven bedienen. Gezamenlijk combineren ze excellente expertise in salarisverwerking, personeelsbeheer en HR advies met kennis van vele branches en industrieën, waaronder de specifieke cao’s en wet- en regelgeving.

Wij bieden verschillende modules aan die specifiek gericht zijn op uw behoefte. Zo kunnen wij voor u optreden als uw HR functionaris en zijn we slechts één telefoontje verwijderd om u te assisteren. HR vraagstukken waarbij we u onder andere in kunnen ondersteunen zijn:

 • Ziekteverzuim
 • Ontslag
 • Conflicten op het werk
 • Functioneren van medewerkers
 • Personeelsadministratie

HR Advisering

Als werkgever moet u goed op de hoogte zijn van alle wettelijke regelingen en veranderingen daarin. U moet goed en tijdig hierop kunnen inspelen en waar nodig zaken veranderen in uw organisatie.

Dat geldt zeker ook voor gebieden die te maken hebben met de factor arbeid in uw organisatie:

 • Salarisverwerking
 • Loonbelastingafdracht
 • Ziekteverzuim
 • Toepassen van de juiste cao
 • Sociale verzekeringen
 • Functieprofielen
 • Personele bezetting
 • Arbeidscontracten
 • Beoordelings- en salarisrondes
 • Medezeggenschap
 • Pensioenen
 • Ontslagprocedures

etc. Te veel om op te noemen, laat staan om te volgen en van alles tot in detail op de hoogte te zijn en te weten welke acties genomen moeten dan wel kunnen worden. 

Multidisciplinaire en integrale aanpak

Het team HR Advies van WVDB (bestaande uit 30 dedicated professionals) helpt u hierbij, op structurele of incidentele basis. Zoals u dat wilt. Of u DGA, MKB-ondernemer of multinational bent, wij zorgen er samen met u voor dat u op het brede HR-gebied goed op de hoogte bent en niet in de fiscale, juridische, financiële en HR-valkuilen stapt.

Multidisciplinaire en integrale aanpak

Salarisverwerking en -advisering van onze salarisadviseur

De salarisadministratie is een essentieel onderdeel binnen uw bedrijfsadministratie. Als werkgever wilt u zeker zijn van een juiste en tijdige salarisadministratie die aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Salarisverwerking

Loonbelasting en sociale verzekeringen

Op het gebied van de loonheffing is het belangrijk dat u als werkgever aan alle fiscale vereisten voldoet, in control bent en zo snel mogelijk op veranderingen in de wetgeving kunt anticiperen.

Loonbelasting en sociale verzekeringen

Internationale werknemersmobiliteit

Indien uw werknemers grensoverschrijdend werkzaam zijn of uitgezonden worden naar het buitenland, kan dit ingrijpende fiscale en financiële gevolgen hebben voor zowel werkgever als werknemer. Vaak ook zijn werknemers tegenwoordig afkomstig uit het buitenland.

Internationale werknemersmobiliteit

Personeel- & Organisatie Advisering

Uw medewerkers zijn een cruciale schakel in uw onderneming. Een heldere en evenwichtige regeling van de wederzijdse rechten en plichten van werknemers en werkgever draagt uiteraard bij aan een gezond bedrijfsklimaat.

Personeels en organisatie advisering

Arbeidsrecht

Ook op arbeidsrechtelijk gebied dekken wij het gehele spectrum af, al dan niet in samenwerking met de arbeidsrechtadvocaten van VDB Advocaten Notarissen, onze strategische alliantiepartner.

Arbeidsrecht

Mocht u vragen over deze of andere HR aspecten hebben neem dan gerust contact op.
E-mail: HRadviseurs@wvdb.nl

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.