Pensioenadvies voor DGA's in Eindhoven en Den Bosch

Het pensioenstelsel in Nederland is voortdurend in beweging. Wet- en regelgeving op het gebied van pensioen veranderen in snel tempo. De veranderingen raken niet alleen de pensioensituatie van uw werknemers, maar ook uw eigen pensioen.

Uw dga-pensioen

Gespecialiseerd pensioenadvies voor u als dga is dan ook van groot belang. Wij helpen u graag met het plannen van uw pensioen. Daartoe zijn wij als organisatie - door onze samenwerkingen met onze andere disciplines zoals accountants en belastingadviseurs - uitstekend in staat.

Overlijden en arbeidsongeschiktheid

Daarnaast is van belang dat financiële risico’s bijvoorbeeld inzake overlijden en arbeidsongeschiktheid in kaart worden gebracht. Daar waar nodig zullen wij oplossingen bieden om deze risico’s in te dammen.

 

Pensioenadvies

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.