Pensioenadvies (semi-)overheid

Het ambtenarenrecht kent zo zijn eigen wetten en regels. Op bepaalde punten zeer afwijkend van datgene wat elders gebruikelijk is. Dit geldt ook voor de ambtenarenpensioenen en bijvoorbeeld voor pensioenen van politieke ambtsdragers. Wij zijn thuis in deze complexe wereld en adviseren sinds jaren met veel succes gemeenten, veiligheidregio’s, stadsregio’s en waterschappen bij al hun pensioenvraagstukken.

 

Pensioenadvies

Onze adviseurs
mensen met vakkennis

Zoek een adviseur

Gemotiveerde specialisten leveren geïntegreerde dienstverlening. Kennis maken en vooral kennis delen, speelt een centrale rol in alles wat wij doen.