An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Actueel nieuws

Meldplicht tewerkstelling in Nederland nu echt gehandhaafd
Belastingadvies 24 september 2020

Meldplicht tewerkstelling in Nederland nu echt gehandhaafd

Sinds 1 mei moeten buitenlandse werkgevers en zelfstandigen tewerkstellingen melden bij de autoriteiten. Lees hier welke boetes u betaalt.
Update: Vaste kostenvergoedingen in een niet-vaste wereld
Belastingadvies 22 september 2020

Update: Vaste kostenvergoedingen in een niet-vaste wereld

Bent u voornemens om uw werknemers een onbelaste vaste (reis)kostenvergoeding te betalen? Lees dan hier snel verder!
Nieuwe documentatieplicht voor internationale ondernemingen
Belastingadvies 16 september 2020

Nieuwe documentatieplicht voor internationale ondernemingen

Met ingang van 17 december 2019 is de wet tegen hybride mismatches door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet tracht belastingontwijking door middel va[...]
Prinsjesdag 16 september 2020

Overdrachtsbelasting: de belangrijkste wijzigingen

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet grote veranderingen aan op het gebied van de overdrachtsbelasting. In dit bericht zetten wij ze op een rij.
Prinsjesdag 16 september 2020

Lagere bijtelling voor zonnecelauto’s 

Anders dan voor elektrische auto’s geldt voor de zonnecel en waterstofauto geen maximale catalogusprijs waarop de lagere bijtelling van toepassing is.[...]
Prinsjesdag 16 september 2020

Subsidie vaste lasten vrijgesteld

Het Belastingplan 2021 regelt dat dit voordeel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 is vrijgesteld van inkomsten- en vennootschapsbelasting. [...]
Prinsjesdag 16 september 2020

Arm’s-lengthbeginsel aangepast

Afzonderlijke vennootschappen die binnen een concern met elkaar handelen, moeten ook marktconforme prijzen  betalen. Dit is met name relevant in inter[...]
Prinsjesdag 16 september 2020

Vrije ruimte werkkostenregeling 2020 verruimd

Voor 2020 wordt de vrije ruimte voor de werkkostenregeling (WKR) met terugwerkende kracht verruimd. Lees snel meer!
Prinsjesdag 16 september 2020

Aanpassingen voor box 3, sparen en beleggen

Het kabinet stelt voor om het heffingsvrije vermogen in box 3 te verhogen. Ook worden de schijfgrenzen opnieuw vastgesteld. Lees snel meer!
Prinsjesdag 16 september 2020

Baangerelateerde Investeringskorting

Het kabinet zal per 1 januari 2021 een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) voorstellen. Ontdek hier wat dit betekent!
Prinsjesdag 16 september 2020

Liquidatieverliesregeling wordt aangescherpt

Er komt een aanscherping van de liquidatieverliesregeling. Lees snel meer in dit bericht!
Prinsjesdag 16 september 2020

Aanpassing renteaftrekbeperking

Onder omstandigheden worden renten ter zake van schulden aan een verbonden lichaam of verbonden natuurlijke persoon van aftrek uitgesloten.
Prinsjesdag 16 september 2020

Verrekening voorheffingen met de vennootschapsbelasting

Het kabinet wil voor de vpb de verrekening van voorheffingen per 2022 beperken tot de in een jaar verschuldigde vennootschapsbelasting.
Prinsjesdag 16 september 2020

Onderzoek naar invoering vermogensaftrek 

Om de fiscale behandeling van eigen en vreemd vermogen evenwichtiger te maken, komt er een onderzoek naar een budgettair neutrale invoering van een ve[...]
Prinsjesdag 16 september 2020

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

De eerder geplande afbouw van de zelfstandigenaftrek wordt versneld. Lees meer in de update!