An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Beleggingen in aandelen in tijden van corona crisis heralloceren?

Beleggingen in aandelen in tijden van corona crisis heralloceren?
Belastingadvies 30 april 2020 2 min. leestijd

De Coronacrisis leidt voor ons allen tot onzekere tijden. Florerende bedrijven zijn van de ene op de andere dag gesloten, met alle gevolgen van dien. De gevolgen van de coronacrisis zijn duidelijk zichtbaar, zo ook op de (Nederlandse) beurs. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de beurskoersen van veel bedrijven zijn gedaald. Deze dalende beurskoersen, zijn in deze tijden van crisis, echter wel een goed moment om nog eens na te denken over waar u uw beleggingen in aandelen wil aanhouden: in privé of in de BV.

 

Als u op dit moment beleggingen in aandelen bezit, is er al een keuze gemaakt. Ingeval u in privé uw beleggingen aanhoudt, behoren deze tot het inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De voor- en of nadelen uit de beleggingen worden niet belast maar de waarde op 1 januari van het betreffende belastingjaar. Gelet op het hoge forfaitaire rendement en de niet aftrekbaarheid van eventuele verliezen op de belegging in privé kunnen geleid hebben tot de keuze de beleggingen in de BV onder te brengen.

 

Nu de beurskoersen een val doormaken, komt wellicht de gedachte op om de beleggingen tegen die lagere waarde over te dragen naar privé. Dat zou voordelig kunnen zijn indien er sprake is van verlies op aankoopprijs/fiscale balanswaarde van de aandelen. Het verlies is dan immers aftrekbaar in de BV en een eventuele latere vermogensstijging is als zodanig niet belast met inkomstenbelasting. Let wel op dat de prijs voor de aandelen wordt vastgesteld op de waarde in het economische verkeer ten tijde van de overgang naar privé.

 

Bij een overgang naar privé kan de koopprijs betaald worden, schuldig gebleven worden of als dividend worden uitgekeerd. In de eerste twee situaties zal in eerste instantie het vermogen in box 3 niet toenemen.

 

Het is wel zo dat er wetgeving op komst is voor excessief lenen van de BV en er een wijziging is aangekondigd voor de box 3 heffing. De wetsvoorstellen zouden in het eerste kwartaal van dit jaar zijn gepubliceerd, maar dat is nog niet gebeurd. Indien de aandelen als dividend worden uitgekeerd zal er een toename zijn van het box 3 vermogen, ter grootte van de waarde in het economisch verkeer van de aandelen en zal er uiteindelijk 26.25% belasting (26,9% vanaf 2021, zijnde dividendbelasting vermeerderd met aanmerkelijk belangheffing) verschuldigd zijn over het voordeel.

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact op.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws