An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

BTW gevolgen bij tijdelijke huurverlaging

BTW gevolgen bij tijdelijke huurverlaging
Belastingadvies 22 juli 2020

Btw bij betalingsoplossingen voor huur

Momenteel krijgen veel verhuurders van bedrijfsruimtes te maken met huurders die de huursom niet of slechts ten dele kunnen betalen wegens liquiditeitsproblemen. Dit heeft tot gevolg dat verhuurder en huurder met elkaar in overleg treden om tot een betalingsoplossing te komen. In deze tijden is het immers lastig om een nieuwe huurder te vinden die wel aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Oplossingen kunnen zijn het tijdelijk verlagen van de huur, het verlenen van een korting op de huursom of het kwijtschelden van de huursom. Het is wel van belang om in kaart te brengen welke gevolgen dergelijke betalingsoplossingen hebben voor de btw. Wij beschrijven hierna de btw-gevolgen bij een aantal veelvoorkomende betalingsoplossingen.

Tijdelijke verlaging huur

De verhuurder en huurder kunnen besluiten om de huursom tijdelijk te verlagen voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode wordt de tijdelijk verlaagde huursom alsnog voldaan door de huurder. Een voorbeeld van een dergelijke afspraak is dat de huurder voor een periode van drie maanden 50% van de huursom moet voldoen en de andere 50% na afloop van deze drie maanden. Indien gekozen wordt voor deze betalingsoplossing, leidt dit tot verlaging van de maatstaf van heffing voor de btw. Het is daarbij van belang om dit contractueel vast te leggen en om de factuur overeenkomstig te verlagen om te voorkomen dat de verhuurder alsnog over de gehele huursom de btw verschuldigd is. Na afloop van deze periode dient een nieuwe factuur te worden uitgereikt voor de resterende huur inclusief btw.

Korting op huur

Een andere mogelijkheid is dat de verhuurder besluit om de huurder vooraf een korting te verlenen op de huursom. Deze korting leidt tot vermindering van de maatstaf van heffing voor de btw, waardoor geen btw over de korting berekend hoeft te worden. Met deze oplossing is de verhuurder minder btw verschuldigd. De huurder heeft een direct voordeel vanwege de lagere huur. Het is daarbij wederom van belang om dit contractueel vast te leggen en om de factuur overeenkomstig te verlagen om te voorkomen dat de verhuurder alsnog over de gehele huursom de btw verschuldigd is.

Daarnaast kan besloten worden om achteraf korting te verlenen op de huursom. In dat geval dient er een creditfactuur te worden uitgereikt. Dit heeft tot gevolg dat de btw die eerder is voldaan over de verleende korting, teruggevorderd kan worden door verhuurder op aangifte. De huurder wordt in dat geval de teveel in aftrek gebrachte btw over de verleende korting alsnog verschuldigd.

Kwijtschelding

De verhuurder en huurder kunnen overeenkomen om de huursom volledig kwijt te schelden. In dat geval hoeft er niet langer gefactureerd te worden wegens verlaging van de maatstaf van heffing tot nihil. Het verrichten van prestaties ‘om niet’ kan echter leiden tot discussie met de belastingdienst met betrekking tot eerder genoten btw-aftrek bij de verhuurder. Om deze reden is het raadzamer om een tijdelijke verlaging of een korting op de huursom overeen te komen met de huurder.

Conclusie

Kortom, bij het bepalen van een betalingsoplossing met betrekking tot de verhuur vanwege de Coronamaatregelen, is het van belang om de btw-gevolgen in acht te nemen om ongewenste situaties te voorkomen voor zowel verhuurder als huurder. Uiteraard kunt u hierover contact opnemen met uw adviseur bij WVDB of direct contact met één van de leden van het btw team.

Uiteraard kunt u hierover contact opnemen met uw adviseur bij WVDB of neem direct contact met één van de leden van het btw-teamAnton van DijkJasper van den BergGabriela van der Sijde of Jan Lamers.

 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws