An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Compensatie voor transitievergoeding aan zieke werknemer (vervolg)

VDB Advocaten 19 december 2018 3 min. leestijd

In een eerder artikel is reeds vooruitgeblikt op het wetsvoorstel inzake compensatieregeling transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid. Op dat moment diende de Eerste en Tweede Kamer nog in te stemmen met het wetsvoorstel. Inmiddels hebben beide kamers het wetsvoorstel als hamerstuk afgedaan: het wetsvoorstel is zonder stemming aanvaard. De wet treedt per 1 april 2020 in werking.

 

Hoe zat het ook alweer?

De werkgever is verplicht om de werknemer een transitievergoeding te betalen als de arbeidsovereenkomst van de werknemer na twee jaar ziekte is beëindigd of de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd en de werknemer bij dit einde arbeidsongeschikt was. Op grond van de nieuwe wet kan de werkgever een compensatie vragen voor de transitievergoeding die is betaald bij beëindiging van het dienstverband van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

 

Met de wet wordt beoogd de hoge kosten weg te nemen bij de werkgevers die een transitievergoeding moeten te betalen bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De compensatie lijkt dan ook goed nieuws. Er zit echter wel een addertje onder het gras: de compensatie wordt betaald uit het Algemeen Werkgeversfonds (Awf). Als gevolg daarvan vindt een verhoging plaats van de premie werkloosheidsfonds (Awf). In 2019 zal de premie met ongeveer 0,5% worden verhoogd en vervolgens structureel met 0,1%.

 

Een goed begin is het halve werk

De compensatieregeling werkt terug tot 1 juli 2015. Dit betekent dat transitievergoedingen die door de werkgever sinds die datum zijn betaald aan de werknemer als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid, voor compensatie in aanmerking komen. Hoewel de wet pas in werking treedt in 2020 kunt u als werkgever alvast voorbereidingen treffen door gegevens te verzamelen omtrent de transitievergoedingen die reeds door u zijn betaald vanaf 1 juli 2015. Hoe, waar en welke gegevens bij de aanvraag verstrekt dienen te worden, vindt u hier.

 

Mocht u meer informatie willen of nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de sectie arbeidsrecht van VDB Advocaten Notarissen.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws