An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Duurzaamheid en vastgoed

Duurzaamheid en vastgoed
VDB Notarissen 25 april 2019 2 min. leestijd

Duurzaamheid, iedereen heeft er mee te maken in zijn/haar directe omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de elektrische fiets en de elektrische auto, groene stroom, HR-ketels, windmolens en dat er geen gratis plastic tasjes meer bij het boodschappen worden gedaan. Ook in vastgoedland wordt veel aandacht besteed aan verduurzaming, denk aan het energielabel, zonnepanelen en circulair bouwen. In dit artikel zal nader worden ingegaan op circulair bouwen.

 

Circulair bouwen

Voor circulair bouwen zijn verschillende definities. De meest sprekende is 'kringloop'. Kringloop is een bekend begrip, namelijk het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden. Ter illustratie:

Een eigenaar ('Eigenaar') van een bedrijfspand wil aan het milieu bijdragen door de gevel van het bedrijfspand met duurzame materialen te laten bouwen. De aanschaf van duurzame materialen heeft een duur imago. De bouwer ('Bouwer') bouwt de gevel doch wenst de eigendom van de gevel te houden.

 

Deze rechtsverhouding tussen de Eigenaar en de Bouwer kan op verschillende wijzen worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de vorm van huur (de Eigenaar betaalt huur aan de Bouwer), een zakelijk recht van opstal (de Eigenaar betaalt retributie/vergoeding aan de Bouwer) of een zakelijk recht van erfpacht (de Eigenaar betaalt erfpachtcanon aan de Bouwer). Juridische begrippen/rechtsvormen die elk een eigen uitvoering hebben. In ieder geval dient te worden opgenomen dat aan het einde van de overeenkomst de Bouwer het recht heeft de gevel af te breken en de materialen mee te nemen (voor hergebruik).

 

Naar de toepassing en uitvoering van deze rechtsvormen wordt momenteel veel onderzoek verricht en daarover is inmiddels veel geschreven. Kortom: concreet kan niet een 'model uit de lade worden getrokken' als partijen een overeenkomst over circulair bouwen willen sluiten. Ook over het financieren van circulair bouwen is nog niet het laatste gezegd of geschreven.

 

Al met al een onderwerp waar specialistische kennis voor is vereist. Mochten er naar aanleiding van het lezen van dit artikel vragen zijn over de verduurzaming die gaande is in het vastgoed, neem dan contact op met de specialisten van VDB Notarissen.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws