An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Duurzame bedrijfsvoering wordt steeds meer de norm: Dit is waar u onder andere rekening mee moet houden.

VDB Advocaten 28 november 2018 4 min. leestijd

Recente wetgeving verplicht bedrijven en pandeigenaren om hier actief aan bij te dragen. In dit artikel bespreken we enige zaken waar u als eigenaar van een pand de komende tijd mee te maken kan krijgen.

 

Verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 zijn alle asbestdaken verboden in Nederland (ook van uw woning), zo luidt het recentelijk aangenomen wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven. U zult als eigenaar van een pand met asbestdaken dus aan de slag moeten om deze te laten saneren. De staatssecretaris geeft binnenkort duidelijkheid over de komst van een fonds dat uw kosten (deels) compenseert.

 

Energie Audit

Indien uw bedrijf minimaal 250 werknemers, € 43 miljoen balanstotaal en € 50 miljoen omzet heeft, zal u ingevolge de ‘Richtlijn energie-efficiëntie’ een energie-audit uit moeten voeren. Dit omvat een overzicht van uw huidige energieverbruik, de factoren die dit energieverbruik het meest beïnvloeden en manieren waarop energie bespaard kan worden. Deze energie-audit moet elke vier jaar plaatsvinden. Reeds vanaf 5 december 2015 is de richtlijn in werking getreden dus het is zaak om hier snel advies over in te winnen. Indien u niet voldoet aan de richtlijn dan kan er handhavend tegen uw bedrijf worden opgetreden.

 

Verplichte maatregelen

Ingevolge de ‘Wet milieubeheer’ bent u verplicht duurzaamheidsmaatregelen uit te voeren die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder voor panden die geen omgevingsvergunning milieu nodig hebben onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer (zogenaamde ‘type A en type B inrichtingen’). Het besluit bevat een lijst met verplichte maatregelen per bedrijfstak, zoals het installeren van energiezuinige warmteopwekking of het aanbrengen van leidingisolatie.

 

Energielabels

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorpanden minimaal energielabel C hebben, behoudens uitzonderingen voor onder anderen kleine panden en panden die gesloopt gaan worden. De eigenaar van het kantoorpand is verantwoordelijk voor de duurzaamheid ervan. Het energielabel van uw kantoorpand kunt u opvragen op www.ep-online.nl. Heeft uw kantoorpand al een energielabel C of hoger? U heeft dan vóór 2023 in beginsel geen verplichtingen.

 

Energielabel lager dan C

Indien uw kantoorpand niet minimaal voldoet aan energielabel C, of er wordt geschat dat dit waarschijnlijk niet zo zal zijn, zijn er talrijke mogelijkheden voor duurzaamheidsmaatregelen. Om te weten welke maatregelen voor u het beste zijn, is het raadzaam om een adviseur in te schakelen. Deze adviseur kan maatwerkadvies leveren zodat u weet waar de verbeterpunten liggen voor uw kantoorpand. Via EIA, ISDE, SDE+ of MIA\Vamil kunt u in veel gevallen subsidie ontvangen. Wanneer deze maatregelen correct zijn uitgevoerd, zal de adviseur uw energielabel berekenen en bent u gereed voor de deadline van 2023.

 

Van u als eigenaar van een pand wordt dus de komende tijd het nodige verwacht. Mocht u vragen hebben over uw plichten (en rechten) dan kunt u contact opnemen met de vastgoedspecialisten van VDB Advocaten Notarissen.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws