An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Het recht van loondoorbetaling tijdens ziekte voor de oproepkracht

VDB Advocaten 25 maart 2019 2 min. leestijd

Oproepovereenkomsten zijn om meerdere redenen interessant. Eén van die redenen is dat loondoorbetaling in de eerste zes maanden van het dienstverband kan worden uitgesloten indien er geen arbeid wordt verricht. Geldt dit ook als de werknemer in die periode ziek wordt? Kantonrechter Roermond heeft hier recentelijk over geoordeeld.

 

De feiten

Met een werknemer is een oproepovereenkomst gesloten. Werknemer meldt zich vervolgens na drie maanden ziek. In de oproepovereenkomst is bepaald dat werknemer tijdens de eerste zes maanden van het dienstverband geen recht heeft op loondoorbetaling indien er geen arbeid wordt verricht (artikel 7:628 lid 5), ook niet als er sprake is van ziekte. Werknemer is het hiermee oneens en vordert loon, mede op grond van het feit dat het loon tijdens ziekte moet worden doorbetaald (artikel 7:629 BW).

 

Beoordeling

De kantonrechter oordeelt dat het onjuist is de uitsluiting van loondoorbetaling gedurende de eerste zes maanden van het dienstverband toe te passen in de situatie dat de werknemer in die periode arbeidsongeschikt is.

 

Artikel 7:628 lid 5 BW biedt weliswaar de mogelijkheid om gedurende de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst het risico van niet gewerkte uren op de werknemer af te wentelen. Naar het oordeel van de kantonrechter ziet dit niet op arbeidsongeschiktheid. Voor die situatie geldt immers een afzonderlijke regeling in artikel 7:629 BW, waarin is bepaald dat de werknemer gedurende arbeidsongeschiktheid recht heeft op doorbetaling van loon. Van deze regel kan slechts marginaal ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

 

Voor een oproepkracht betekent dit wanneer hij zou zijn opgeroepen maar toch ziek wordt, het recht op loon behoudt (net als elke andere werknemer). De kantonrechter oordeelt dat de werkgever gehouden is het gebruikelijke loon aan de werknemer door te betalen.

 

Advies

Alhoewel iedere werknemer, zo ook de oproepkracht, een hoge mate van bescherming geniet bij arbeidsongeschiktheid, biedt een oproepovereenkomst de nodige flexibiliteit, met name in de eerste 6 maanden van het dienstverband. Wij wijzen u hierbij echter wel op de Wet Arbeid in Balans (ingaande per januari 2020) die de nodige veranderingen zal brengen voor oproepovereenkomsten, waaronder de verplichting om na 12 maanden een contract met een vaste omvang aan te bieden. Wij houden u op de hoogte. 

 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws