An independent member of MOORE Global
International MijnWVDB Werken bij WVDB

Laatste kans benutten vrije ruimte WKR 2019

Laatste kans benutten vrije ruimte WKR 2019
Belastingadvies 18 december 2019 2 min. leestijd

Iedere werkgever kan de werkkostenregeling (hierna: WKR) toepassen op vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Binnen de WKR is een vrije ruimte beschikbaar van nu nog 1,2% van de totale fiscale loonsom. Uit de praktijk blijkt dat de meeste werkgevers de vrije ruimte echter niet tijdig analyseren, waardoor pas te laat blijkt of er vrije ruimte over is. Wordt de vrije ruimte van de WKR bij uw bedrijf optimaal benut?

 

Inventarisatie beschikbare vrije ruimte

Om de vrije ruimte optimaal te benutten, is het van belang te weten hoe groot de vrije ruimte is en hoeveel u dit kalenderjaar al hebt besteed. Het verschil hiertussen kunt u vrij besteden. Let hierbij wel op de gebruikelijkheidstoets. Indien gewenst, kunnen wij u helpen bij deze analyse.

 

Gebruikelijkheidstoets

Voor alle vergoedingen en verstrekkingen geldt de eis dat deze gebruikelijk moeten zijn. Dat betekent dat een vergoeding niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Bij een normale gang van zaken zal hiervan niet snel sprake zijn, maar een buiten proportionele bonus voor een specifieke werknemer zal naar alle waarschijnlijkheid vragen oproepen. Tot een bedrag van in totaal € 2.400,-- per werknemer per jaar zijn vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen in principe gebruikelijk.

 

Wat als u nog vrije ruimte over heeft?

Omdat de vrije ruimte vrij besteedbaar is (mits is voldaan aan de gebruikelijkheidstoets), is het zonde om deze ruimte niet te gebruiken. Het einde van het jaar is in zicht en dat betekent dat kerstpakketten en kerst- dan wel eindejaarsborrels weer in aantocht zijn. Deze kosten heeft u wellicht al begroot. U kunt de resterende vrije ruimte echter ook besteden aan bijvoorbeeld een bonus voor uw medewerkers. Dit kunt u doen door toepassing van het cafetariamodel. Let er in dat geval wel op dat uw werknemers voorafgaand aan de toepassing met de consequenties ervan akkoord gaan en dat u niet onder de grenzen van het minimumloon valt.

 

Wat als u geen vrije ruimte meer over heeft?

In sommige gevallen heeft u geen vrije ruimte meer over en wilt u toch iets doen voor uw werknemers. Een goed alternatief is dan om in plaats van een kerstpakket, uw werknemers een nieuwjaarsgeschenk te geven. Uw werknemers ontvangen het geschenk dan pas in 2020 waardoor de vrije ruimte van 2020 hierop van toepassing is. Het is mogelijk dat u uw geschenken in 2019 al koopt, maar let er dan wel op dat u ze ook echt pas in 2020 uitreikt!

 

Kortom, door nu te inventariseren kunt u en/of kunnen uw werknemers voor het einde van het jaar nog profiteren! Mocht u vragen hebben over uw WKR positie of heeft u hulp nodig bij de inventarisatie van de vrije ruimte? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws