An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Meldplicht tewerkstelling in Nederland nu echt gehandhaafd

Meldplicht tewerkstelling in Nederland nu echt gehandhaafd
Belastingadvies 24 september 2020

Als gevolg van de EU Detacheringsrichtlijn is per 1 maart 2020 in Nederland een meldplicht ingevoerd, op basis waarvan buitenlandse werkgevers en zelfstandigen bij de Nederlandse autoriteiten melding moeten doen in het geval van een tewerkstelling in Nederland. De Nederlandse dienstontvanger dient de melding te beoordelen en goed te keuren. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij naar ons eerdere artikel en het daarbij gevoegde memorandum.

Per 1 september 2020 zijn de Nederlandse autoriteiten gestart met het handhaven van de meldplicht. Dat wil zeggen, als op basis van controles blijkt dat de meldplicht niet (correct) is nageleefd dan kunnen hier nu boetes voor worden opgelegd. Hierbij worden per melding de volgende bedragen gehanteerd:

Boetes voor dienstontvangers:

Verplichting

Boete per overtreding*

Binnen 5 werkdagen voldoen aan controleplicht

€ 1.500 voor bedrijven

€ 750 voor natuurlijke personen

Boetes voor dienstverrichters:

Verplichting

Boete per overtreding*

Voldoen aan informatieplicht

€ 6.000

Meldplicht bij <10 gedetacheerde werknemers

€ 1.500

Meldplicht bij 10-19 gedetacheerde werknemers

€ 3.000

Meldplicht bij >19  gedetacheerde werknemers

€ 4.500

Meldplicht in het geval van een zelfstandige

€ 750

Documentatieplicht

€ 8.000 in totaal (geen cumulatie)

€ 4.000 voor zelfstandigen

Tijdig verstrekken van documentatie aan de autoriteiten

€ 8.000 in totaal (geen cumulatie)

€ 4.000 voor zelfstandigen

*Onder omstandigheden worden de boetes gematigd of verhoogd met maximaal 100%. 

Tot slot

Bij projecten waarbij een groep werknemers naar Nederland wordt gedetacheerd kan het totaalbedrag aan boetes snel oplopen - zowel voor de buitenlandse dienstverrichter als de Nederlandse dienstontvanger. Het is zaak om goed op de meldplicht die per 1 maart 2020 is ingevoerd in te spelen om boetes en procedures te voorkomen.

Wanneer u vragen heeft, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Onze Global Mobility-specialisten denken graag met u mee!

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws