An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Na uw echtscheiding een deel van de vakanties terug moeten betalen aan uw ex, het kan!

VDB Notarissen 24 april 2019 4 min. leestijd

Kort geleden heeft de Hoge Raad dit in een uitspraak bepaald.

 

In de betreffende kwestie waren man en vrouw getrouwd in gemeenschap van goederen. De vrouw had tijdens het huwelijk drie keer een schenking ontvangen ter hoogte van € 10.000. Degene die het bedrag aan de vrouw schonk, had bepaald dat de geschonken bedragen alleen voor de vrouw bestemd waren en niet ook voor haar man (een zogenoemde uitsluitingsclausule). De schenkingen die de vrouw ontving, maakte zij steeds over naar de gemeenschappelijke rekening. Met het geld op deze rekeningen betaalden de man en vrouw steeds de boodschappen en vakanties.

 

Toen partijen uit elkaar gingen, stond het bedrag van € 30.000 niet meer op de gemeenschappelijke rekening. De vrouw stelde zich op het standpunt dat zij recht heeft op het bedrag van € 30.000 dat aan haar was geschonken, omdat bij de schenkingen nadrukkelijk was bepaald dat die alleen voor haar bestemd waren. Heeft de vrouw gelijk of heeft zij nu nergens recht op?

 

De Hoge Raad stelde de vrouw in het gelijk. Door het overboeken van de geschonken bedragen naar de gemeenschappelijke rekening kreeg de vrouw een vordering op de gemeenschap, welke vordering blijft bestaan als het geld besteed wordt aan gemeenschappelijke uitgaven en schulden. Daaronder vallen ook vakanties. Nu alle geschonken bedragen zijn besteed aan gemeenschappelijke uitgaven/schulden en gezamenlijke vakanties, houdt de vrouw recht op € 30.000. Hieraan doet niet af dat het bedrag niet meer op de rekening staat.

 

Om onduidelijkheden en discussies te voorkomen, is het van belang dat de juiste formulering van de uitsluitingsclausule is opgenomen bij de schenking of in uw testament. Indien u dergelijke situaties wil voorkomen voor degene aan wie u schenkt of degene die u tot erfgenaam benoemt, kunt u bij de uitsluitingsclausule bepalen dat deze niet geldt voor het gedeelte dat wordt opgemaakt aan bijvoorbeeld vakanties. Lang niet alle uitsluitingsclausules, zeker niet degenen die enige tijd geleden op schenkingen of erfenissen van toepassing zijn verklaard, voorzien hierin.

 

De specialisten van VDB Notarissen vertellen u graag meer hierover en voorzien u graag van het juiste advies op maat.

 

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws