An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Vergoeding van studiekosten: de fiscale (on)mogelijkheden

Vergoeding van studiekosten: de fiscale (on)mogelijkheden
Belastingadvies 26 juni 2019 4 min. leestijd

De Belastingdienst heeft onlangs informatie naar buiten gebracht over het vergoeden van studiekosten. Daarbij is ook aandacht besteed aan het vergoeden van studiekosten van kinderen van uw werknemers. Inmiddels is deze informatie weer verder verduidelijkt, maar ook na de verduidelijking blijven er helaas nog de nodige vragen bestaan.

 

Studiekosten in de inkomstenbelasting

Op dit moment bestaat er in de inkomstenbelasting nog de mogelijkheid om studiekosten, de zogenoemde scholingsuitgaven, fiscaal in aftrek te brengen. Dit is uiteraard slechts mogelijk indien deze scholingsuitgaven direct op de belastingplichtige drukken. Het kabinet gaat deze fiscale aftrek vervangen door een ontwikkelingsbudget van naar schatting tussen de € 1.000,- en € 2.000,-. De afschaffing van de fiscale aftrek zal vermoedelijk per 1 januari 2021 een feit zijn.

 

Studiekosten van de werknemer in de loonbelasting

Indien u als werkgever de studiekosten van uw werknemer voor uw rekening neemt, drukken de studiekosten niet op de werknemer en bestaat er in de inkomstenbelasting geen recht op een fiscale aftrek. In de loonbelasting kunnen de studiekosten onbelast vergoed worden, mits deze betrekking hebben op een door de werknemer gevolgde opleiding of studie. Deze studie moet gericht zijn op het verwerven van belast inkomen.

 

Studiekosten die bijdragen aan het onderhoud en het verbeteren van kennis en vaardigheden komen ook voor vergoeding in aanmerking onder deze regeling. Een opleiding die als hobby of uit louter persoonlijke interesse wordt gevolgd, kan dus in beginsel niet onbelast worden vergoed. Opleidingen ter versterking of verbetering van sociale vaardigheden die objectief bezien bijdragen aan de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, kunnen in beginsel onbelast worden vergoed. Hierbij kan gedacht worden aan coaching of mindfulness, mits deze bijdragen aan de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.

 

Studiekosten van de kinderen van de werknemer in de loonbelasting

Naast de studiekosten van uw eigen werknemer, kunt u ook de kosten van de kinderen van uw werknemer ‘onbelast’ vergoeden. Dit kan volgens de Belastingdienst op een drietal manieren:

 

  1. Er wordt een vergoeding gegeven voor de studiekosten van het kind, waarbij de vergoeding door de werkgever wordt aangewezen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte wordt gebracht. U moet in deze situatie dus wel voldoende vrije ruimte hebben, anders kost dit 80% eindheffing.
  2. De vergoeding van de studiekosten bedraagt maximaal € 6.759,- en wordt rechtstreeks aan het kind van de werknemer toegekend. Dit werkt indien een bedrag van € 2.477,-, het bedrag van de algemene heffingskorting, niet leidt tot een belastingheffing. Het kind van uw werknemer wordt dan wel in de loonadministratie van uw onderneming opgenomen. Daarnaast moet het betreffende kind zijn/haar heffingskorting niet elders al hebben ingezet.
  3. Er wordt vanuit een studiefonds een vergoeding voor de studiekosten uitgekeerd. In deze situatie voldoet het door u opgerichte studiefonds aan de voorwaarden van de fondsenvrijstelling, waardoor er een onbelaste uitkering aan het kind van uw werknemer kan worden uitgekeerd. De belangrijkste voorwaarde is dat het studiefonds wordt gevoed met bijdragen van de werknemers en dat daarnaast uw bijdrage aan het studiefonds in de afgelopen vijf jaar maximaal gelijk is geweest aan de bijdragen van uw werknemers. Als uw werknemers uit hun nettoloon € 5.000,- per jaar inleggen, dan mag uw bijdrage ook maximaal € 5.000,- per jaar bedragen. Als het studiefonds pas twee jaar bestaat, maar het fonds is in deze twee jaar wel gelijkelijk gevoed, dan kan het studiefonds toch al overgaan tot het doen van onbelaste uitkeringen. Het studiefonds hoeft dus niet al vijf jaar te hebben bestaan.

 

Helaas gaat de Belastingdienst niet in op de situatie waarbij (uitsluitend) de studiekosten van het kind van de DGA onbelast worden vergoed. In deze situatie is het dus nog steeds oppassen geblazen.

 

Mocht u meer willen weten over het onbelast vergoeden van studiekosten, neem dan gerust contact op met een van onze loonheffingenspecialisten.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws