An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Wijziging box 3 – wat zijn de gevolgen voor uw spaar- en beleggingsvermogen?

Belastingadvies 30 oktober 2019 5 min. leestijd

De staatssecretaris heeft op 6 september 2019 bekend gemaakt dat hij box 3 wil aanpassen. Het doel van deze aanpassing is een betere aansluiting vinden bij het werkelijke rendement dat een individuele belastingplichtige behaalt. De plannen zijn gunstig voor spaarders, maar nadelig voor beleggers. Het wetsvoorstel wordt in 2020 verwacht en zal naar verwachting in werking treden op 1 januari 2022.

 

Het plan

Op dit moment wordt box 3 inkomen bepaald op basis van bezittingen minus schulden. Over dit inkomen wordt een belastingplichtige geacht een fictief rendement te behalen waarover 30% belasting verschuldigd is. Op basis van de huidige wetgeving wordt niet gekeken naar de aard van bezittingen en schulden.

 

Naar verwachting zal vanaf 1 januari 2022 het inkomen in box 3 bestaan uit een fictief rendement over spaargeld (0,09%) plus een fictief rendement over alle overige bezittingen (5,33%) minus een fictieve rente over de waarde van schulden (3,03%). Dit fictieve inkomen wordt vervolgens belast tegen een tarief van 33%. Voor iedere belastingplichtige geldt een vrijstelling voor het fictieve inkomen tot € 400,- (voor fiscale partners € 800,-).

In de nieuwe regeling wordt dus rekening gehouden met de aard van het vermogen, maar zal het fictieve rendement blijven bestaan.

 

Voorbeeld

Stel u heeft, samen met uw partner, op 1 januari 2022 € 50.000,- aan spaargeld en uw overige bezittingen bedragen € 150.000,-. Uw schulden in box 3 bedragen € 30.000,-. De belastingheffing in box 3 zal voor u tezamen als volgt verlopen:

 

Forfaitaire rendement Spaargeld 0,09% * € 50.000 =  € 45     
  Overige bezittingen            5,33% * €150.000 =  € 7.995   +
  Schulden 3,03% * € 30.000 =        € 909 -/-
          € 7.131    
Heffingsvrij inkomen   2 * €400 =            € 800 -/-
Belastbaar inkomen      € 6.331    
Verschuldige belasting        33% =  € 2.089    

 

Ter vergelijking: onder de huidige wetgeving zou u samen met uw partner € 919,- aan belasting verschuldigd zijn.

 

Sparen versus beleggen

Gelet op de plannen, gaan spaarders er op vooruit. Indien uw vermogen niet enkel uit banktegoeden bestaat, maar bijvoorbeeld uit vorderingen, panden of beleggingen zal de belasting in box 3 naar verwachting toenemen. Tevens wordt het minder interessant te beleggen met geleend geld: de belegging wordt voor 5,33% belast en de schuld mag voor slechts 3,03% in aftrek worden gebracht.

 

Schenking onder schuldigerkenning           

De aanpassing van box 3 heeft ook invloed op schenkingen onder schuldigerkenning. Over een schenking onder schuldigerkenning wordt de ontvanger geacht 5,33% rendement te behalen. Het betreft immers een vordering op de schenker. Bij de schenker mag slechts 3,03% van de schenking onder schuldigerkenning als fictieve rente in aanmerking worden genomen, wat de box 3 grondslag verlaagt. In totaal is dus over 2,30% van de schenking onder schuldigerkenning 33% belasting verschuldigd. Onder de huidige wetgeving wordt schenking bij de ontvanger volledig belast, maar kwalificeert de schenking bij de schenker als schuld in box 3. De box 3 belasting zal derhalve beperkt toenemen.

 

Het grote voordeel van de schenking onder schuldigerkenning zal voor u blijven bestaan. U bent verplicht jaarlijks 6% rente over de hoofdsom te betalen en dit betekent een belastingvrije vermogensoverdracht naar de ontvanger van de schenking. Tevens kan het hoogste tarief van de schenk- en erfbelasting worden voorkomen, door in stapjes te schenken. U draagt al vermogen over, maar houdt nog wel de beschikking over dit vermogen. In de meeste situaties zal de verschuldigde box 3 belasting gering zijn ten opzichte van het voordeel dat u behaalt met de schenking onder schuldigerkenning.

 

Spaar-BV

Afhankelijk van uw vermogen kan het onder de huidige wetgeving interessant zijn om liquide middelen in te brengen in een spaar-BV, aangezien wetgever in box 3 geen rekening houdt met de aard van uw vermogen. Op basis van de plannen van de staatssecretaris, zal dit in 2022 anders zijn. Indien u slechts liquide middelen heeft, zal u naar verwachting een gering bedrag aan box 3 belasting betalen. De spaar-BV zal dan minder voordelig zijn.

 

Wat kunt u doen?

Wij adviseren u het wetsvoorstel af te wachten, alvorens actie te ondernemen. Heeft u reeds plannen om uw vermogen aan te wenden? Houd dan rekening met het voorstel. Wij kunnen uw daarbij uiteraard van dienst zijn.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de verwachte aanpassing van box 3? Neem dan contact op met uw adviseur.

Terug

Juridisch coronanieuws

Lees juridisch coronanieuws op de website van onze strategische alliantiepartner VDB Advocaten Notarissen.

Coronanieuws