An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Bedrijfsopvolging & -overdracht

Veel ondernemers in het familiebedrijf zijn bezig met een bedrijfsoverdracht of gaan hun bedrijf in de komende jaren overdragen aan de volgende generatie. Een bedrijfsoverdracht is een complexe materie, waarbij veel aspecten een rol spelen. Eén van deze aspecten zijn de fiscale regels die een rol spelen bij een bedrijfsopvolging/bedrijfsoverdracht. In een bedrijf gaan vaak aanzienlijke stille reserves schuil.

Stille reserves

Bijvoorbeeld de stille reserves in het bedrijfspand of de goodwillwaarde van een bedrijf. Bij een overdracht van een bedrijf worden deze stille reserves 'zichtbaar'. Dit betekent dat er met de fiscus moet worden afgerekend over deze stille reserves. Het tarief zal dan al snel 52% bedragen. Hier zit u als ondernemer natuurlijk niet op te wachten. Bij het vererven of schenken van een onderneming vindt er heffing van successie- of schenkingsrecht plaats. Er zijn fiscale faciliteiten die een bedrijfsoverdracht kunnen versoepelen, zoals de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is echter een complexe materie vol met voetangels en klemmen. Zonder deskundige begeleiding is de kans op fiscale calamiteiten groot.

 

Juridische structuur

Voor een soepele en succesvolle bedrijfsoverdracht is de juridische structuur waarin een onderneming wordt gedreven vaak van essentieel belang. Helaas wordt vaak echter pas over de juridische structuur nagedacht als het moment van overdracht van het bedrijf aan de orde is. Dan is het echter meestal te laat om nog zonder fiscale gevolgen een andere rechtsvorm te kiezen.

Een tijdige voorbereiding is essentieel voor een soepele en succesvolle bedrijfsoverdracht en kan een aanzienlijke besparing aan belasting opleveren. Met advies en begeleiding van deskundigen bent u in staat uw bedrijfsopvolging goed voor te bereiden en uit te voeren en garanties in te bouwen voor het behoud van uw eigen vermogen.

Onze adviseurs

Onze adviseurs
mensen met vakkennis