An independent member of MOORE Global
WVDB International MijnWVDB Werken bij WVDB

Vermogensoverdracht tijdens leven

Door reeds tijdens leven vermogen over te dragen aan bijvoorbeeld uw (klein)kinderen, kan een aanzienlijk bedrag aan toekomstige erfbelasting worden bespaard. Daarnaast kunt u een persoonlijke reden hebben om al tijdens leven te schenken aan de (klein)kinderen.

Op die manier heeft u als (groot)ouder immers nog betrokkenheid en plezier bij de manier waarop het geschonken vermogen wordt aangewend. 

Schenkingen kunnen op veel manieren worden vormgegeven. Daarnaast kan het uw wens zijn om te bepalen dat uw (klein)kinderen niet direct de beschikking krijgen over het vermogen. Veel hangt af van uw persoonlijke wensen en de omvang en samenstelling van uw vermogen.

Onze adviseurs
mensen met vakkennis