Anton van Dijk

Anton van Dijk
Belastingadviseurs

Anton van Dijk is btw-specialist en maakt deel uit van de btw-groep binnen onze organisatie. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van advisering en uitvoeren van btw-onderzoeken bij bedrijven. Eén van taken ligt in het uitvoeren van btw-quick-scans bij bedrijven. Deze quick-scans zijn bedoeld om in beeld te krijgen hoe een bedrijf de btw-items in de grip heeft (risk assurance). Waar nodig vindt vervolgens bijsturing en advisering plaats. Vanwege zijn ervaring weet hij waar een bedrijf aan moet voldoen om "in control" te zijn. Indien nodig kan hij met data-analyse of steekproeven de klant helpen om “in control” te komen of te blijven. Daarmee wordt dan zekerheid verkregen over de juistheid en volledigheid van de btw-aangiften.  Een belastingcontrole van de btw-boekhouding kan dan met een goed gevoel tegemoet worden gezien. Ook die controles begeleidt hij maar bovenal is hij uw aanspreekpunt voor alle vragen op het gebied van de btw.

Discipline:
Belastingadviseurs
Specialisaties:
Belastingadvies, Brexit, Btw, Omzetbelasting
Vestiging:
Waalre
E-mail:
antonvandijk@wvdb.nl
Telefoon:
+31 (0)88 - 194 8279