drs. Robert Feelders

drs. Robert Feelders
Corporate finance adviseurs

Robert is sinds december 2020 bij WVDB werkzaam binnen het team van Corporate Finance en heeft een zeer brede ervaring opgebouwd op het gebied van financiering van ondernemingen in verschillende levensfasen. Hij begeleidt bedrijfsfinancieringstrajecten en adviseert bij diverse bedrijfseconomische vraagstukken.

Discipline:
Corporate finance adviseurs
Specialisaties:
Corporate finance, Herstructurering, Financiering en ondernemingswaardering
Vestiging:
Waalre
E-mail:
robertfeelders@wvdb.nl
Telefoon:
+31 (0)88 - 194 8042