mr. Patrick Vettenburg

mr. Patrick Vettenburg
Belastingadviseurs

Patrick Vettenburg is belastingadviseur indirecte belastingen en gespecialiseerd in btw en overdrachtsbelasting. Zijn focus ligt op internationale handel en op onroerend goed transacties. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met fusies & overnames, boekenonderzoeken en bezwaar- en beroepsprocedures.

Naast het publiceren in (inter)nationale vaktijdschriften is hij country correspondent voor Kluwer's Highlights & Insights on European Taxation. Voorts verzorgt Patrick regelmatig lezingen en (in-house) cursussen en is hij docent bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

Patrick heeft fiscaal recht gestudeerd in Tilburg (2001) en de post-master Indirect Taxes aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond in het kader van de Europese Fiscale Studies (2004).

Discipline:
Belastingadviseurs
Specialisaties:
Internationaal, Omzetbelasting, Btw, Vastgoed
Vestiging:
Waalre
E-mail:
patrickvettenburg@wvdb.nl
Telefoon:
+31 (0)88 -194 8543